Tag: Željava

Objekt Klek

Prelaskom GP Izačić do kojeg smo došli iz Bihaća, ide se ravno do Ličkog Petrovog Sela gdje se skreće lijevo na prirodnu zavalu podno planine Plješivice a ponad Bihaćkog bazena. Pretpostavljam da je većina shvatila da se radi o vojnom aerodromu sa podzemnim objektom Klek, radarskim položajem Gola Plješivica i vojarna Željava (komanda baze). Read more

Sharing Buttons by Linksku