Tag: povijest

Osloboditeljska akcija Bljesak – četvrti dio

Rudolf Perešin

Rudolf Perešin

Tijekom drugog dana oslobodilačke operacije „Bljesak“ srpska protuzračna obrana (PZO) oborila je Rudolfa Perešina u njegovom zrakoplovu MIG – 21  bis. Perešin je bio prvi hrvatski pilot koji je prebjegao zrakoplovom iz JNA. Tijekom izvidničkog leta 25. listopada 1991. godine, kad se JNA otvoreno stavila u službu velikosrpske politike, prebjegao je s vojnog aerodroma Željava kod Bihaća na aerodrom kod Klagenfurta u Austriji. Nakon što je sletio svojim zrakoplovom austrijskim vlastima je izjavio: “Hrvat sam i neću pucati na vlastiti narod.“ Nije zatražio politički azil već se vratio u Hrvatsku te se aktivno uključio u njenu obranu. U Glavnom stožeru HV – a izjavio je: „Učinio sam samo ono što mislim da je dužnost svakog građanina Hrvatske. Svatko tko Hrvatsku smatra svojom domovinom treba pridonijeti borbi za slobodu. Pravi su heroji u Vukovaru i na drugim borbenim linijama, no za mnoge od njih nikada se neće ni čuti.“ Ovim činom Perešin je zadao veliki moralni udarac JNA. Njegov primjer slijedili su piloti Ivan Selak, Danijel Borović i Ivica Ivandić koji su svojim MIG – ovima 21 prebjegli iz JNA.

Nakon što je oformljena prva eskadrila lovačkih zrakoplova HRZ i PZO, Perešin je postavljen za zapovjednika. Kao zapovjednik sudjelovao je u svim borbenim akcijama HRZ – a. Read more

Osloboditeljska akcija Bljesak – treći dio

Karta operacija

Početak operacije ”Bljesak”

Srbi su 24. travnja 1995. godine zatvorili promet na okupiranome dijelu autoceste. Povod zatvaranju bilo je srpsko protivljenje odrednicama Gospodarskog sporazuma prema kojem je nekontrolirani promet putnika i roba između Republike Srpske Krajine i Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) bez suglasnosti hrvatskih vlasti bio nemoguć. Okupacijske vlasti RSK smatrali su to narušavanjem njihove samoproglašene neovisnosti [1].

Glavni hrvatski pregovarač s okupacijskim vlastima RSK, Hrvoje Šarinić, izjavio je da će ukoliko autocesta ne bude otvorena do 25. travnja u šest sati ujutro, hrvatska policija promet uspostaviti silom. Autocesta je otvorena 25. travnja za promet. Istoga dana okupiranu Zapadnu Slavoniju posjetili su predsjednik RSK Milan Martić i načelnik GŠ SVK Milan Čeleketić, koji su na više javnih skupova pokušali smiriti uznemirene Srbe. Izjavama da je SVK spremna za obranu čak i da vrati dio izgubljenih područja, stvoren je lažni osjećaj sigurnosti kod stanovništva. Read more

Sovjetska invazija na zapadnu Europu

Završetkom Drugog svjetskog rata svijet globalna politička pozornica se polarizirala na blokove čije su tenzije proizlazile iz razlika gospodarske, političke i ideološke prirode. „Istok“ kojeg je predvodila teritorijalno najveća država svijeta, Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika (SSSR) na gospodarskom planu je bio blok obilježen planskim-centraliziranim gospodarstvom, politički su to bile države u kojima je vladao komunizam, točnije socijalizam s jednopartijskim sustavom, a ideološki bile su bazirane na marksističkoj filozofiji raznih oblika (poput lenjinizma i maoizma).

„Zapad“ su predvodile Sjedinjene Američke Države (SAD), a obilježje takvih država je bilo u kapitalističkom ustrojstvu gospodarstva, slobodnom tržištu, politički su to države s demokratskim ustrojem, gdje formalno vlada politički pluralizam (sloboda političkog djelovanja) iako su određene forme političkog svjetonazora nailazile na žestok otpor, pa čak i progon (poput komunizma u SAD-u za vrijeme „Lova na vještice“ 50-ih godina prošlog stoljeća). Read more

Osloboditeljska akcija Bljesak – drugi dio

Vanceov mirovni plan i dolazak snaga UN – a

Cyrus Vance

U Sarajevu je 2. siječnja 1992. potpisan bezuvjetan prekid vatre na prostorima Hrvatske. Sporazum su potpisali Gojko Šušak u ime Hrvatske, Cyrus Vance u ime međunarodne zajednice, te general potpukovnik Andrija Rašeta u ime JNA [1]. Potpisivanje primirja dogovoreno je 23. studenoga u Ženevi između predsjednika Franje Tuđmana i  Slobodana Miloševića, te generala Veljka Kadijevića. Dogovor je predviđao raspoređivanje mirovnih snaga Ujedinjenih naroda (UN), razoružavanje sukobljenih strana i povlačenje JNA iz Hrvatske.

Okupirana područja proglašena su United Nations Protected Areas (UNPA zone). U Hrvatskoj su bila predviđena tri UNPA područja: Zapadna Slavonija, Istočna Slavonija i Krajina. Dijelove UNPA u Zapadnoj Slavoniji činile su općine: Daruvar, Grubišno Polje, Pakrac, zapadni dijelovi općine Nova Gradiška i istočni dijelovi općine Novska [2].

Vijeće sigurnosti UN – a 21. veljače usvojilo je „rezoluciju 743“, kojom je određeno osnivanje United Nations Protection Forces (UNPROFOR – a) u svrhu provođenja Vanceovog mirovnog plana. UNPROFOR  je zaštićena područja podijelio na četiri sektora. Sektor „Istok“ obuhvaćao je područje Baranje, istočne Slavonije i zapadnog Srijema. Sektor „Zapad“ obuhvaćao je dijelove zapadne Slavonije pod srpskim nadzorom i područja koje su hrvatske snage oslobodile. Sektor „Sjever“ obuhvaćao je područje Banije i Korduna. Sektor „Jug“ obuhvaćao je područje Like i Dalmacije [3]. Read more

Osloboditeljska akcija Bljesak – prvi dio

Hrvatska povijesna znanost nije se sistematičnije bavila osloboditeljskom akcijom „Bljesak“ a hrvatska javnost upoznata je samo konačnim ciljem akcije koji je bio potpuno oslobođenje do tada okupiranog područja Zapadne Slavonije i otvaranja autoceste Zagreb – Lipovac. Vojni aspekt operacije, pripreme, početak, tijek i smjerovi napada upotrijebljenih vojnih snaga i danas su relativna nepoznanica. Ovom radnjom pokušao sam ukazati na  važnost akcije kao prve takve akcije širih razmjera po broju angažiranih vojnika i materijalno – tehničkih sredstava protiv neprijatelja. Read more

Sharing Buttons by Linksku