Prikaz knjige: „Priručnik za idolopoklonike i fanatike“, Balkan 2011.

„Priručnik za idolopoklonike i fanatike“ plod je združenog rada više autora nacionalističke i fundamentalističke orijentacije, koji pripadaju raznim vjerskim i nacionalnim zajednicama na Balkanu. Balkan, područje poznato po pluralizmu raznih uvjerenja i svjetonazora, kroz povijest je bio savršena oaza za mnoge idolopoklonike i fanatike koji su na ovim prostorima uvijek imali koga mrziti i progoniti u ime svoje verzije boga (idola). Knjiga je sjajan primjer interdisciplinarnosti idolopoklonika i fanatika svih boja, uvjerenja i obilježja. Iako na Balkanu ima mnoštvo nacionalističke i vjersko-fanatičke literature i govora, ovo je prvi sustavni priručnik ovakve vrste koji nastoji posredovati temeljne informacije o zajedničkim osobinama svih nacionalizama i vjerskih fundamentalizama. U vremenu kada se svijetom širi pokvareni duh liberalizma i demokracije pod utjecajem masonerije, đavla/šejtana i njegovih slugu, ova knjiga može poslužiti kao savršen vodič onima koji žele i dalje očuvati dobru staru balkansku tradiciju i živjeti u stalnom strahu i mržnji prema drugima i drugačijima. U pripremi je i izdanje za predškolsku djecu, kako bi i naši najmlađi uzrasti mogli već od vrtića krenuti stopama svojih predaka i jednog dana sudjelovati u besmislenim ratovima, umjesto da ih pokvareni intelektualci i duhovnici poučavaju u duhu besmislenih i ispraznih novotarija kao što su poštivanje ljudskih prava, sloboda i razvijanje kritičnog duha. Donosimo neke od najzanimljivijih dijelova knjige, nacionalistički i fundamentalistički Dekalog i dvije zapovijedi ljubavi, temelj i srž svake fanatične vjere i idolopoklonstva.

 

DESET NACIONALNIH ZAPOVIJEDI

 1. Ja sam Nacija, idol tvoj, nemaj drugih nacija uz mene!
 2. Ne izusti imena Nacije svoje u kritičkom kontekstu!
 3. Spomeni se da svetkuješ i slaviš heroje svoje Nacije, makar oni bili i najveći kriminalci i ubojice!
 4. Poštuj svoje političke vođe i njihove stranke da dobro živiš i da ti bude dobro u državi tvoje Nacije!
 5. Ne ubij nijednog pripadnika svoje Nacije koji je poslušan političkim vođama i koji sve što radi, radi za vitalni nacionalni interes!
 6. Ne sagriješi bludno koketirajući s pripadnicima drugih nacija, izdajući interes svoje Nacije radeći s njima na nekakvom pomirenju i suživotu!
 7. Ne ukradi ništa, a da se pri tom prethodno ne pozoveš na vitalni nacionalni interes!
 8. Ne svjedoči lažno ako je istina u interesu tebe i Nacije!
 9. Ne poželi ženidbenog druga iz tuđe nacije, jer Naciji nisu mili mješoviti brakovi, a djeca iz takvih brakova su prokleta!
 10. Ne poželi nikakvom tuđom stvari obogatiti svoj identitet, jer sve što pripadnici drugih nacija i vjera misle, rade i govore, unaprijed je osuđeno i prokleto!

 

DVIJE NACIONALNE ZAPOVIJEDI LJUBAVI

 1. Ljubi Naciju svoju svim razdraganim srcem svojim, svom prodanom dušom svojom, i svim nekritičkim umom svojim.
 2. Ljubi sunarodnjaka svoga kad god mu treba pomoći u pljački i borbi protiv zajedničkih neprijatelja.

 

DESET FUNDAMENTALISTIČKIH ZAPOVIJEDI

 1. Ja sam Vjera tvoja, idol tvoj, mrzi sve druge vjere osim mene!
 2. Ne izusti imena Vjere svoje, a da pri tom ne gajiš mržnju prema drugim vjerama!
 3. Spomeni se da svetkuješ sve slavne dane kad je tvoja Vjera moćno progonila sve koji misle i vjeruju drugačije!
 4. Poštuj svoje vjerske autoritete i budi im nekritički poslušan da lagodno živiš i da dobiješ što bolju funkciju na ovoj zemlji!
 5. Ne ubij, osim ako je to Božja volja koju ti je tvoja Vjera milostivo saopćila!
 6. Ne sagriješi bludno ljubeći zemaljska zadovoljstva i užitke; sve zemaljsko je prezira vrijedno, a Vjera od nas traži da mrzimo ovaj svijet, jer ćemo na onome svijetu mi zavladati i osvetiti se našim neprijateljima!
 7. Ne ukradi, osim kad to radiš u ime Vjere, jer je Vjera važnija od poštenja i ljudskosti!
 8. Ne reci lažna svjedočanstva, osim kad to radiš u ime Vjere, jer je Vjera važnija od istine i laži!
 9. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga, ali ni svojeg, jer Vjera mrsko gleda na one koji uživaju u ovozemaljskim tjelesnim zadovoljstvima!
 10. Ne poželi nikakve tuđe stvari, jer sve materijalno je vrijedno prezira za duhovne ljude, pripadnike Vjere.

 

DVIJE FUNDAMENTALISTIČKE ZAPOVIJEDI LJUBAVI

 1. Ljubi Vjeru svoju svim rastopljenim srcem svojim, punim mržnje prema drugim vjerama, i svom dušom svojom koja željno iščekuje Sudnji dan kad će se osloboditi iz tamnice tijela i kad će neprijatelji biti kažnjeni! Sav um svoj odbaci i prezri jer um čovjeka zavodi na put đavlov/šejtanov!
 2. Ljubi istomišljenika svoga kao samoga sebe! Ostale prezri jer su djeca đavlova/šejtanova!

One comment on “Prikaz knjige: „Priručnik za idolopoklonike i fanatike“, Balkan 2011.

 1. Neverin says:

  oltar i govornica…

Sharing Buttons by Linksku