Tenk M-84

Temelj tenka M-84 je sovjetski tenk T-72, čija je licenca otkupljena krajem sedamdesetih od Čehoslovačke.  Prvi serijski tenk proizveden je 1984. u tvornici „Đuro Đaković“ otud i oznaka M84. Tank predstavlja evoluciju baznog modela T-72 u sustavima i pojedinostima u kojima je T-72  bio tehnički inferioran prema zapadnim tenkovima. Tako je M84 dobio poboljšani sustav za upravljanje paljbom (SUP), motor od 1000 KS i sustave veze. Napravljeno je nekoliko inačica tenka, između ostalog i M-84AB koja je izvezena u Kuvajt. Posljednja i trenutno najnaprednija inačica je M-84A4 s poboljšanim SUP– om Omega 84.

Tenk M-84A4 podijeljen je i organiziran u tri cjeline: upravljački dio, borbeni dio i motorno – transmisijski dio.

U upravljačkom dijelu nalazi se prostor vozača koji je smješten u prednjem dijelu tenka. U sredini upravljačkog dijela nalazi se sjedalo vozača i sva oprema za nadzor i upravljanje motorom i tenkom, uređaj za dnevno i noćno motrenje.

Upravljačka ploča vozača

Upravljački dio

Borbeni dio čini srednji dio tenka sa kupolom koji je odijeljen od motora a povezan sa upravljačkim dijelom.

U srednjem dijelu kupole nalazi se top 2A46 glatke cijevi kalibra 125mm i dijelovi sustava za automatsko punjenje topa. Desno od topa je sjedalo zapovjednika tenka a lijevo od topa sjedalo ciljatelja. U kupoli tenka također se nalaze dijelovi SUP – a, sustavi radio – veze, ciljne sprave, upravljačka ploča balističkog računala i spregnuta strojnica PKT 7,62mm.

Ciljnički uređaj ciljatelja sa dnevnim i noćnim kanalom

Motorno – transmisijski dio zauzima zadnji dio tenka i pregradom je odvojen od ostatka tenka. Motor je ugrađen poprečno i motorno – transmisijski dio zatvara se posebnim poklopcima iznad motora i transmisije. Izvana, na blatobranima, postavljeni su vanjski spremnici za gorivo i ulje. U tenk M84A4 ugrađen je motor V-46TK od 1000 KS. Temeljno gorivo je dizel, a moguća je uporaba neetiliranih  benzina do 72 oktana ili mlaznog goriva. Motor od 1000 KS omogućuje tenku maksimalnu brzinu od 70 km/h.

Motor V-46TK od 1000 KS

Osnova vatrene moći tenka M-84A4 čini top 2A46 kalibra 125 mm s automatskim punjačem. Top omogućuje borbu protiv tenkova, oklopnih vozila, objekata i pješaštva. Borbeni komplet se sastoji od tri vrste streljiva od kojih se 22 granate nalaze u punjaču, a dvadeset unutar kupole. Za protuoklopnu borbu koriste se kumulativni i potkalibarni projektili. Eksplozivno – rasprskavajući projektili namijenjeni su uništavanju objekata, neborbenih vozila i pješaštva. Najveća daljina neizravnog gađanja topom iznosi 10 000 m, dok je najveća daljina izravnog gađanja noću iznosi 1200 m. Top koristi tri načina opaljenja: galvanski, elektro – mehaničk

Potkalibarni projektil

Eksplozivno – rasprskavajući projektil sa barutnim punjenjem

Kumulativni projektil sa barutnim punjenjem

Tenk M-84A4 opremljen je sustavom za automatsko punjenje topa koji omogućuje veću brzinu punjenja i paljbe u kontinuitetu. Glavni dio automata za punjenje je okretni transporter koji je smješten ispod kupole. Transporter sadrži 22 dvodijelne kasete, gornji dio kasete nosi barutno punjenje a donji dio projektil. Usklađivanje pokretanja transportera, nalaženja željenog projektilai pravilno punjenje omogućuje memorija koja ugrađena na gornjem dijelu transportera. Započinjanjem ciklusa punjenja, top se automatski dovodi na kut punjenja i elektormehanički se utvrđuje i počinje ciklus okretanja transportera i traženje zadanog projektila. Za to vrijeme ciljatelj normalno prati cilj a elektrookidanje topa je blokirano.

Mehanizam za podizanje kaseta podiže izabrani projektil prema topu i dovodi ga na razinu za punjenje, donosač, ugrađen u stražnji dio kupole, ubacuje projektil,  a zatim punjenje u zatvarač topa koji se automatski zatvara.

Tijekom ciklusa podizanja kasete podiže se i okvir s hvatačem dna čahure, koje će biti izbačeno nakon dolaska okvira u gornji položaj i otvaranja poklopca na otvoru za izbacivanje dna čahure. Po završetku ciklusa punjenja topa, svi mehanizmi se vraćaju u pčetne položaje, top se deblokira, elektroopaljenje je omogućeno a hvatač dna čahure spreman je za prihvat dna čahure nakon opaljenja. Više o samom procesu punjenja pogledajte ovdje.

Tenk M-84A4 opremljen je modernim SUP – om Omega – 84 koji osigurava postavljanje cijevi topa za minimalno vrijeme u položaj najveće vjerojatnosti pogotka cilja prvim projektilom iz pokreta. Sustav se temelji na SUP – u slovenske tvrtke Fotona. Glavni dijelovi Omege – 84 su stabilizirana ciljnička naprava SCS – 84, servoelektronički blok, senzori elevacije, smjera, nagiba, meteo senzor, digitalno balističko računalo DBR – 84, žiroblok, upravljačke ploče zapovjednika i ciljatelja. U ciljničkoj napravi nalaze se tri optička kanala: dnevni kanal, noćni kanal i laserski kanal. Noćni kanal koristi se pasivnim pojačalom slike II. i III. generacije. Laserski daljinomjer ima opseg mjerenja do 10 000 m i točnost +/- 7.5 m. Najveći nedostatak SUP –a Omega -84 je nepostojanje termovizije bez koje tenk ne može uspješno djelovati u uvjetima magle, dima, kiše, snijega i drugih teških meteoroloških uvjeta.

Računalni podsustavi tenka obuhvaćaju digitalno balističko računalo, upravljačku ploču, meteo senzor, dio elektronike u ciljnoj napravi i kutiji pojačala i ploču zapovjednika. Ovisno od izbora mod rada na ploči računala, omogućeno je automatsko ili ručno unošenje podataka u računalo. Temeljni mod rada je automatski. Računalo i nakon isključenja napajanja čuva posljednje unesene podatke. Meteo senzor nalazi se na vanjskom dijelu kupole. Sastoji se od osjetila za bočni vjetar, osjetila tlaka zraka i osjetila temperature zraka. Žiro blok je učvršćen za donju ploču topa, sadrži tri brzinska žiroskopa.

Iako nije aktivna u sustavu SUP – a, dnevno – noćna zapovjednička sprava DNZS-2 omogućava zapovjedniku prioritet i nadzor upravljanja

Smještaj meto senzora, ciljne naprave i zapovjedničke sprave DNZS-2

Upravljački blok ciljatelja nalazi se ispod ciljne naprave. Postavljanjem glavnog prekidača u položaj „ELEKTRONIKA“, sustav se dovodi u pripremni režim, koji pruža upravljanje ciljnom napravom ali ne i izvršnim mehanizmima. U položaju „SISTEM“ omogućeno je upravljanje topom po azimutu i elevaciji u punoj stabilizaciji. Mjerenje daljine izvodi se pritiskom na gumb „LASER“. Praćenje cilja obavlja se zakretanjem ručice za elevaciju i azimut. Signali s upravljačkog bloka su srazmjerni kretanju tenk – cilj i na temelju toga se računa pretjecanje, koje će sustav odraditi. Ciljatelj prati cilj samo toliko koliko to traže parametri hvatanja cilja, tj. dok se ne osigura dotok preciznih podatka računalu. U procesu praćenja cilja relevantni podaci se kontinuirano izračunavaju, tako da crta ciljanja ostaje neovisna od poremećaja koje mogu uzrokovati vožnja po neravnom terenu. Gumb za aktiviranje strujnih kola okidanja topa nalazi se na ručici, pod desnim kažiprstom. Pod lijevim kažiprstom nalazi se gumb za električno okidanje spregnute strojnice 7,62 mm.

Pri kretanju tenka po neravnom terenu stabilizirani top se održava svoj položaj u prostoru kojeg je zadao ciljatelj, bez obzira na sva pomicanja tenka.

Topnik – ciljatelj preuzima zapovjedi koje je zapovjednik prikupio pomoću DNZS-2. Počinje pratiti cilj i mjeri njegovu daljinu pomoću lasera ciljne naprave SCS-84. Daljina cilja prikazuje se na optici ciljne naprave i uvodi računalo, DBR-84 obrađuje ulazne podatke (daljinu cilja, meteo – balističke podatke, upravljačke signalne – pozicijske pogreške, početnu brzinu, podatke o srednjem pogotku, vrstu projektile i signale sa žirobloka) i na temelju toga izračunava balističke elemente za upravljanje topom. Okidanje topa će biti omogućeno tek kada izmjereni položaj topa u prostoru bude dovoljno blizu položaja koje je odredilo računalo u odnosu na crtu ciljanja, što znači da proces okidanja inicira ciljatelja provodi računalo.

Oklopna zaštita M-84A4 na razini je originalne inačice T-72, što znači da nije dostatna za suvremeni tenk. To se naročito odnosi na oklopnu zaštitu kupole koja više ne može zaštiti posadu od suvremenih potkalibarnih penetratora, niti od kumulativnih bojnih glava protuoklopnih raketa.  Jedno od mogućih rješenja je postavljanje eksplozivno – reaktivnog  oklopa. Druga mogućnost je postavljanje pasivnog modularnog oklopa. Treća je mogućnost početak proizvodnje tenka M-95 Degman  tvornice Specijalnih vozila u „Đuri Đaković“, čija kupola ima bitno veću razinu  oklopne zaštite od ove na M-84A4. Tenk M-84A4 dobra je osnova za nastavak razvoja koji bi doveo do hrvatskog suvremenog tenka.

One comment on “Tenk M-84

  1. […] This post was mentioned on Twitter by FANFO web, Jimbo Jonez. Jimbo Jonez said: Tenk M-84 http://dlvr.it/B3d41 […]

Sharing Buttons by Linksku